مراحل ارسال حواله در صرافی نت اکسچنج

1. اطلاع از نرخ حواله

2. دریافت شماره حساب صرافی

3. واریز وجه به حساب بانکی

4. تکمیل فرم ارسال حواله

5. تماس با صرافی جهت اعلام ارسال حواله و تاییدیه پرداخت

6. دریافت وجه حواله

X